Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Informacje, specyfikacje funkcjonalne, opisy produktów i szczegóły finansowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i — pomimo tego, że firma AOC International (Europe) B.V. dokłada wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były dokładne i aktualne — firma AOC International (Europe) B.V. ani jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy bądź doradcy nie przyjmują żadnych skarg ani nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, dotyczących dokładności lub kompletności publikowanych tu informacji bądź opinii.

Firma AOC International (Europe) GmbH ani którakolwiek z wyżej wymienionych osób nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, nieścisłości lub przeoczenia, w związku z czym przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań nie należy polegać na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.
Zawarte tu informacje nie stanowią ani nie są częścią jakiejkolwiek oferty bądź wezwania do sprzedaży ani przedstawieniem oferty zakupu, zaś żadne informacje finansowe nie mają na celu tworzenia podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Firma AOC International (Europe) B.V. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakkolwiek spowodowane, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z polegania na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Prawa autorskie
Niniejsza strona internetowa oraz jej projekt, tekst, grafika, a także jej wybór i układ oraz wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są — jeśli nie zostało to wyraźnie stwierdzone inaczej — objęte prawami autorskimi należącymi do firmy AOC International (Europe) B.V. i nie mogą być reprodukowane w żadnym formacie ani w żadnym wypadku bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody upoważnionej osoby należącej do kierownictwa firmy AOC International (Europe) B.V. Zabrania się zapisywania w pamięci trwałej, kopiowania lub redystrybucji niniejszych stron.