Disclaimer

De informatie, functionele specificaties, productomschrijvingen en financiële gegevens die op deze website staan zijn alleen voor informatieve doeleinden.

Hoewel AOC International (Europe) B.V. er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de inhoud nauwkeurig en actueel is, geeft AOC International (Europe) B.V. of de directeurs, functionarissen, werknemers of adviseurs geen vertegenwoordiging of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de juistheid of volledigheid van bepaalde informatie of meningen (indien van toepassing). Zij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, verkeerde verklaringen of weglatingen. Er kan geen beroep worden gedaan, voor welk doel dan ook, op de informatie op deze website.
De informatie op de website maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van een aanbod of uitnodiging om te verkopen, of om een verzoek tot aankoop te doen. De financiële informatie is niet bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing en AOC International (Europe) B.V. wijs elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventueel verlies, hoe dan ook veroorzaakt, direct of indirect, dat voortvloeit uit de informatie op deze website.

Copyright
Deze website en het ontwerp, de tekst, de afbeeldingen, de selectie en rangschikking daarvan en al het materiaal op deze website, tenzij duidelijk het tegendeel is aangegeven, valt onder het auteursrecht van AOC International (Europe) B.V. en mag in geen geval in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegd persoon binnen AOC International (Europe) B.V. Het is verboden om deze pagina's permanent op te slaan, te kopiëren of te herverdelen.