Vzdání se nároku

Informace, funkční údaje, popisy výrobku a finanční údaje uvedené na této internetové stránce slouží pouze k informačnímu účelu a přestože se firma AOC International (Europe) B.V. snaží zajistit přesnost a aktuálnost jejího obsahu, neposkytuje prostřednictvím této stránky firma AOC International (Europe) B.V. ani její ředitelé, úředníci, zaměstnanci nebo konzultanti žádnou formu zastoupení nebo záruky, explicitní nebo implicitní za přesnost a úplnost informací nebo názorů, které jsou na ní uvedeny (jsou-li na ní uvedeny).

Za chyby, nesprávná tvrzení nebo opomenutí není přijímána žádná odpovědnost nebo závaznost a z žádných důvodů se nedá nijak spoléhat na informace uvedené na této stránce.
Informace, které jsou na ní uvedené, nepředstavují  ani netvoří žádnou část jakékoli nabídky nebo výzvy ke koupi nebo upomínku na jakoukoli nabídku, a žádné uvedené finanční informace netvoří základ pro investiční rozhodnutí a firmy AOC International (Europe) B.V. odmítá odpovědnost za jakoukoli ztrátu,  způsobenou jakýmkoli způsobem, vzniklou přímo nebo nepřímo v důsledku spolehnutí se na informace uvedené na této internetové stránce.

Autorská práva (Copyright)
Na tuto internetovou stránku a na její design, text, grafiku a volbu a uspořádání veškerého materiálu, který se na ní nachází, není-li jasně uveden opak, se vztahují autorská práva majitele, firmy AOC International (Europe) B.V., a proto nemůže být reprodukována v žádném formátu a za žádných okolností bez předešlého písemného souhlasu autorizované osoby z firmy AOC International (Europe) B.V. Trvalé ukládání, kopírování nebo redistribuce těchto stránek je zakázána.